Tin tức

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

  • Tác giả Nguyễn Hồng Nhung

  • Ngày đăng 08/ 03/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

𝑮𝒖̛̉𝒊 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒖̛̉𝒂 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑,

𝐽𝑒𝑙𝑙𝑜 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀, 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔.

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Đăng bình luận
024 6666 6997